Sprawozdanie z kadencji 2006-2010

Przedstawiam stan realizacji zadań, które proponowałem w 2006 roku do realizacji w kadencji 2006 – 2010:

 1. Remont ulicy Mysłowickiej od Kolistej do granicy z Mysłowicami – wykonano,
 2. Kolektor sanitarny Kosmiczna – Adama – Sosnowa – wille amerykańskie – prace rozpoczęto w 2010,
 3. Elektryfikacja starego Giszowca – wykonano,
 4. Kanalizacja dla starego Giszowca – wykonano,
 5. Remont ulic:
  • Radosna – wykonana
  • Gościnna– wykonano,
  • Plac Pod Lipami – wykonano remont kanalizacji sanitarnej i odwodnienie placu kolektorem deszczowym do ulicy Wesołowskiej, wykonano projekt remontu placu – realizacja w 2011 roku,
  • Kolistej– wykonana,
  • Szopienicka – wykonano,
  • Karliczka – wykonano częściowo,
  • Kosmiczna – wykonano,
  • Kosmiczna tylna, Sputników – najpierw trzeba wykonać nowy wodociąg,
 6. Oświetlenie Działkowej pomiędzy Wesołowską a Przyjazną – wykonano,
 7. Remont oświetlenia ulic:
  • Wojciecha – firma Vattenfall przewiduje wykonanie projektu w 2011 roku,
  • Kolista – KWK Staszic nie przekazała oświetlenia do miasta co uniemożliwia wykonanie remontu,
 8. przejęcie przez miasto kanalizacji i wodociągów na osiedlu od kopalni celem przyspieszenia sprzedaży przez KHW SA mieszkań zakładowych na rzecz ich najemców – wykonano. Niestety mimo tego KWK Staszic nie kontynuuje sprzedaży mieszkań na osiedlu Adama. Kolejny termin podany przez kopalnię to I kwartał 2011 r.
 9. budowa węzła komunikacyjnego 73 Pułku Piechoty – Pszczyńska – trwają prace projektowe,
 10. wsparcie działań dla poszerzenia cmentarza parafialnego - zrezygnowano z poszerzenia ze względu na duże koszty wykupu przez parafię terenu od Lasów Państwowych,
 11. budowa pełnowymiarowych sal gimnastycznych przy gimnazjach nr 15 i 16 - do programu i realizacji w następnej kadencji,
 12. zagospodarowanie rekreacyjne i sportowe ośrodka Barbara – Janina – przystąpiono do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który określi sposób zagospodarowania ośrodka,
 13. uruchomienie bezpośredniego połączenia autobusowego łączącego centrum Giszowca ze śródmieściem Katowic – Rozważa się możliwość przedłużenia do Giszowca linii przyspieszonej nr 812 Ligota Akademiki – Dworzec PKP. W związku z przebudową dworca sprawa do realizacji w następnej kadencji,
 14. przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Mysłowickiej przy stacji BP. Dla poprawy bezpieczeństwa pieszych zawężono do jednego pasa jezdnię na wysokości przejścia,
 15. utworzenie punktu informacji turystycznej w Nikiszowcu – wykonano,
 16. podświetlenie kościoła św. Anny w Nikiszowcu – wykonano,
 17. podświetlenie kościoła św. Barbary w Giszowca – w trakcie realizacji.