Sprawozdanie z kadencji 2002-2006

Sprawozdanie z kadencji 2002 – 2006

Będąc radnym Rady Miasta Katowice w kadencji 2002 - 2006 doprowadziłem
do realizacji następujących zadań :

 1. Remont parku giszowieckiego wraz z muszlą koncertową,
 2. Remont Karczmy Śląskiej wraz z Gawlikówką i utworzenie tam Miejskiego Domu Kultury,
   
 3. Budowa osiedla TBS przy ulicy Pod Kasztanami (200 mieszkań),
   
 4. budowa ekranów akustycznych wzdłuż ulicy Pszczyńskiej,
   
 5. Budowa kanalizacji sanitarnej dla budynków przy ulicach: Barbórki, Wesołowskiej, Przyjemnej, Mysłowickiej, Kwiatowej, Agaty, Pod Kasztanami,
   
 6. Rozpoczęcie realizacji kolektora sanitarnego wzdłuż ulic: Kosmiczna, Górniczego Stanu (na odcinku do ul. Adama),
   
 7. Wykonanie odwodnienia wiaduktu i skrzyżowania ulic: Karolinki – Kolista wraz z rejonem pętli autobusowej przy ul. Kolistej,
   
 8. Remont kanalizacji części ulicy Karliczka,
   
 9. Remont nawierzchni jezdni i chodników oraz wykonanie odwodnienia ulic: Przyjemnej, Wesołowskiej, Barbórki, Kwiatowej, Agaty, Pod Kasztanami, Mysłowickiej od Batalionów Chłopskich do Szopienickiej,
   
 10. Wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych na ulicy Górniczego Stanu wraz z przebudową skrzyżowania Górniczego Stanu – Przyjazna,
   
 11. Oświetlenie leśnego chodnika łączącego Górniczego Stanu z osiedlem Adama,
   
 12. Elektryfikacja starego Giszowca (kontynuacja),
   
 13. Przedłużenie linii autobusowej nr 72 do ulicy Kolistej,
   
 14. Ścieżki rowerowe w lasach giszowieckich i na osiedlu,
   
 15. Dostosowanie Gimnazjum nr 16 przy ulicy Wojciecha dla potrzeb klas integracyjnych,
   
 16. Wykonanie boisk z sztuczną nawierzchnią przy gimnazjach: nr 15 i nr 16