Sprawozdanie z kadencji 1998-2002

Sprawozdanie z kadencji 1998 – 2002

Zgłosiłem i doprowadziłem do realizacji następujące zadania:

 1. nowe oświetlenie zewnętrzne ulic: Karliczka, Kosmiczna, Kwiatowa, Pod Kasztanami, Sputników, Młodzieżowa, Agaty, Antoniego, Ewy, Działkowa, teren wokół kościoła św. St. Kostki, Gościnna wzdłuż budynku nr 5, chodnik od rynku wzdłuż budynków Wojciecha 51, 53,
 2. kanalizacja sanitarna dla ulic: Działkowa, Ewy, Kwiatowa, Górniczego Stanu, Młodzieżowa, Mysłowicka (projekt tech.),
 3. nowe wodociągi dla ulic: Gościnna, Radosna, Młodzieżowa, Barbórki, Wesołowska, Mysłowicka,
 4. remont nawierzchni jezdni i chodników ulic: Adama, Wojciecha, Przyjazna, Górniczego Stanu, Mysłowicka (od Wojciecha do Kolistej), Batalionów Chłopskich (plac autobusowy przy kościele św. Barbary), Działkowa na odcinku od Przyjaznej do Wesołowskiej (ganek), Szopienicka (chodnik strona zachodnia), chodnik od budynku Adama 22 do ul. Górniczego Stanu, chodniki na skwerze przy szkole na Wojciecha,
 5. sygnalizacje świetlne na skrzyżowaniach ulic: 73 Pułku Piechoty i Karolinki oraz Pszczyńskiej i Górniczego Stanu,
 6. remont budynku przy ulicy Radosnej 3 i przekazanie go Ośrodkowi Dla Dzieci Specjalnej Troski przy ulicy Gościnnej,
 7. doprowadzenie c.o. i uciepłownienie budynków przy ulicy Kosmicznej,
 8. projekt osiedla TBS przy ulicy Pod Kasztanami, (200 mieszkań, realizacja 2003 – 2004r.),
 9. utworzenie filii Miejskiego Domu Kultury w budynku „Gawlikówki” przy Placu Pod Lipami,
 10. projekt remontu i zagospodarowania parku miejskiego przy Placu Pod Lipami,
 11. nowy pomnik powstańców śląskich na Placu Pod Lipami,
 12.  

Brałem czynny udział w realizacji spraw związanych z:

 • prywatyzacją starego Giszowca,
 • zakończeniem budowy Szkoły Podstawowej nr 51,
 • remontami mieszkań komunalnych oraz szkół i przedszkoli,
 • dofinansowaniem z budżetu miasta działalności:
  • świetlicy środowiskowej i kawiarenki młodzieżowej przy parafii św. Barbary,
  • Ośrodka Dla Dzieci Specjalnej Troski przy ulicy Gościnnej,
  • klubów sportowych działających na osiedlu,
 • poprawą bezpieczeństwa i porządku na osiedlu,
 • załatwianiem wniosków  i skarg mieszkańców.