Program zadań dla Giszowca w budżecie 2012 roku

pt. 24-02-2012 11:45

W sumie na inwestycje na terenie Giszowca w budżecie 2012 r. przeznacza się 4.050.000 zł, a na remonty placówek miejskich 506.900 zł.


Poniżej przedstawiam szczegółowy wykaz zadań dla poszczególnych obiektów i jednostek miejskich.


1. Budowa hali sportowej dla Gimnazjum nr 16 – 2.900.000 zł


         - opracowanie dokumentacji projektowej hali i rozpoczęcie realizacji,


2. Przebudowa ulicy Karliczka – 1.000.000. zł


         - jezdnia, chodnik , parkingi.


3. Budowa oświetlenia traktu pieszego pomiędzy ul. Młodzieżowa i Radosną – 65.000. zł,


4. Budowa oświetlenia drogi dojazdowej do garaży przy ul. Mysłowickiej Bocznej - 35.000. zł


5. W Gimnazjum nr 15 :


         - remont instalacji c.o. – 30.000. zł


         - remont ogrodzenia - 13.200. zł


         - malowanie korytarzy – 20.000. zł


        - pozostałe remonty – 30.000 zł


        - naprawy i konserwacje – 7.800. zł


         razem remonty  – 101.000. zł


6. W Gimnazjum nr 16 :


         - remont schodów i korytarzy – 30.000 zł


          - remont świetlicy – 15.000 zł


         - pozostałe remonty budynku – 10.000. zł


         - remont dachu – 10.000. zł


         - remont instalacji elektrycznej 5.000. zł


         - naprawy i konserwacje – 5.100. zł


            razem remonty – 75.000. zł


         Zakupy :


          - odśnieżarka – 6.500. zł


          - serwer komputerowy – 6.000. zł


7. W Przedszkolu nr 59 przy ul. Wojciecha:


         - wymiana windy towarowej – 50.000 zł


         - remonty i konserwacje – 15.600. zł.


8. W Przedszkolu nr 61 przy ul. Karliczka :


         - remonty i konserwacje – 9.000. zł


9. W Przedszkolu nr 64 przy ul. Plac Pod Lipami :


         - zabezpieczenie przeciwwilgociowe budynku – 35.000. zł


         - remonty i konserwacje – 10.000 zł.


10. W Przedszkolu nr 91 przy ul. Adama :


        - naprawy i konserwacje – 4.100 zł


11. W Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Wojciecha :


         - remont dachu – 50.000. zł


         - naprawa balkonów, podcieni – 40.000. zł


12. W Parku Giszowieckim :


        - remont sceny amfiteatru - 65.000. zł


Kontynuowane będa w rejonie ulicy Sosnowej prace związane z zadaniem "Kanalizacja os. Adama", natomiast w rejonie ulic Karliczka - Mysłowicka rozpoczną się roboty związane z przebudową kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Inwestycje te prowadzi Katowicka Infrastruktura Wodociągowo - Kanalizacyjna.


W rejonie ulicy Wojciecha Miejski zarząd Ulic i Mostów rozpocznie projektowanie i częściową modernizację oświetlenia zewnętrznego.