Program na kadencję 2010-2014

   W nadchodzącej kadencji proponuję realizację następujących zadań dla Giszowca :
 
 1. Remont jezdni i chodników na Placu Pod Lipami. Centralny plac starego Giszowca, w bezpośrednim sąsiedztwie wyremontowanego parku i domu kultury, wymaga kapitalnego remontu jezdni, chodników i parkingów.
 2. Remont nawierzchni jezdni i chodników ulicy Karliczka. Mocno zdewastowane chodniki, liczne wyrwy w asfalcie.
 3. Wykonanie nowej sieci wodociągowej z przyłączami dla budynków przy ul.Kosmicznej 1 - 18, Sputników 1 - 3, Pod Kasztanami 10, 30, 31, 32, 34, 36, 37.Stara, rozległa i bardzo awaryjna sieć praktycznie bez dokumentacjii odpowiedniej ilości zaworów.
 4. Przebudowa kanalizacji w rejonie ul. Mysłowickiej 39, 41, 43, 45. Częste zalewania piwnic budynków przez kanalizację.
 5. Remont dachów i elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej w budynkach przy ulicy Kosmicznej 30 - 38 i Kosmicznej 39 - 43. Nieszczelne dachy powodujące zalewanie mieszkań, zniszczone elewacje, liczne interwencje mieszkańców.
 6. Kontynuacja przebudowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic Adama, Sosnowa, Barbórki, Górniczego Stanu. Dalszy ciąg budowy kolektorów odprowadzających ścieki z południowej części osiedla od Adama do will amerykańskich.
 7. Przejęcie przez miasto i remont drogi wzdłuż budynków Mysłowicka Aktualnie droga jest podzielona pod względem własnościowym pomiędzy KSM, spółki mieszkaniowe i miasto. Powinna być przejęta, wyremontowana i czyszczona przez miasto.
 8. Uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Wojciecha, ośrodka Barbara - Janina i starego Giszowca. Jest to niezbędne dla prowadzenia w tych rejonach inwestycji i modernizacji, a także dla ochrony zabytkowej zabudowy.
 9. Uruchomienie bezpośredniej linii autobusowej z centrum do Giszowca przez na przykład przedłużenie do Giszowca linii przyspieszonej nr 812. Aktualnie obsługujące osiedle linie autobusowe prowadzone są do centrum okrężnymi trasami. Niezbędna jest bezpośrednia linia, gwarantująca przejazd do centrum w czasie 10 - 15 minut.
 10. Opracowanie przez Muzeum Historii Katowic monografii Giszowca. Osiedle będące jedną z głównych atrakcji turystycznych miasta powinno posiadać monografię obejmującą okres od powstania do dnia dzisiejszego.
 11. Remont pomieszczenia starego magla przy Gościnnej i przeznaczenie go na cele kulturalno - muzealne. Magiel jest ostatnim elementem infrastruktury osiedlowej starego Giszowca, wyposażonym w sprawne do dziś urządzenia z końca XIX wieku. Zasługuje by być znaczącym punktem na turystycznej i kulturalnej mapie Giszowca.
 12. Aktualizacja ewidencji drzew - pomników przyrody na terenie osiedla i objęcie ich ochroną konserwatorską. Na terenie Giszowca znajduje się ok. 35 drzew, głównie buków, będących pomnikami przyrody. Oznakowanie ich i objęcie ochroną na terenie „osiedla - ogrodu” jest niezbędne.
 13. Remont oświetlenia zewnętrznego ulicy Wojciecha. Stare sypiące się słupy lamp ulicznych stanowią realne zagrożenie dla ludzi i parkujących samochodów, w wielu miejscach istniejące oświetlenie jest niewystarczające.
 14. Wykonanie trasy rowerowej z Giszowca do ośrodka Bolina. Przedłużenie trasy rowerowej umożliwi korzystanie z ośrodka przez mieszkańców Giszowca i stworzy alternatywny dojazd do Janowa i Nikiszowca.
 15. Wznowienie sprzedaży na rzecz najemców domków na starym Giszowcu. Należy konsekwentnie dążyć do zamknięcia sprawy roszczeń rzekomej spółki Giesche SA i kontynuować sprzedaż.
 16. Wybudowanie na osiedlu hali sportowej. Istniejące przy gimnazjach sale gimnastyczne są niepełnowymiarowe i przepełnione. Aby przyciągnąć młodzież do sportu trzeba inwestować w odpowiednią infrastrukturę.
 17. Modernizacja boiska do piłki nożnej przy Gimnazjum nr 15. Brak na osiedlu pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej, która jest ciągle najbardziej popularną dyscypliną wśród dzieci i młodzieży.
 18. Rozbudowa osiedla TBS na terenie wzdłuż Górniczego Stanu pomiędzy ulicami: Kwiatowa i Pod Kasztanami (70 mieszkań). Teren przekazano do KTBS, trwa uzgadnianie projektu i źródeł finansowania.
 
Zapraszam także do zapoznania się z programem
Komitetu Wyborczego Wyborców
"Forum Samorządowe i Piotr Uszok"
dla miasta Katowice
na stronie:
www.piotruszok.pl