Program zadań dla Giszowca w budżecie 2013 r.

sob. 19-01-2013 20:00

W budżecie miasta Katowice na rok 2013 przewidziano wydatkowanie na zadania inwestycyjne, remontowe i zakupy inwestycyjne dla Giszowca łącznie kwotę ok. 9 mln zł.  Wśród najważniejszych  zadań należy wymienić :  - budowę i wyposażenie hali sportowej dla Gimnazjum nr 16  - 7 410 000 zł,  - budowę oświetlenia ulicznego ul. Wojciecha – 300 000 zł,  - budowę strefy fitness w Parku Giszowieckim (plac zabaw dla dzieci + strefa aktywności fizycznej) – 350 000 zł,  - modernizację budynku Kolista 22 – 250 000 zł,  - modernizację budynku Radosna 35 c – 40 000 zł,  - remonty w szkołach, przedszkolach i żłobku -  359 400 zł.  Do powyższego zestawienia należy dodać zadania kontynuowane z lat ubiegłych, a wśród nich przede wszystkim :  - kanalizacja sanitarna i deszczowa w rejonie ulic Karliczka, Mysłowicka,  - kanalizacja sanitarna i deszczowa w rejonie ulic Adama – Sosnowa ,  - wodociąg w ulicy Sosnowej.