MÓJ PROGRAM NA KADENCJĘ 2014 - 2018

pt. 31-10-2014 12:50

Mój program na kadencję 2014 – 2018 :- remont jezdni i chodników Placu pod Lipami, - remont budynków: Radosna 35 , Kosmiczna 30-43, Przedszkole nr 64,- wznowienie prywatyzacji domków starego Giszowca na rzecz ich najemców,- wykonanie kanalizacji w ulicy Radosnej,- remont jezdni i chodników ulicy Sosnowej w części nie objętej robotami kanalizacyjnymi,- termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 16 przy ulicy Wojciecha,- remonty boisk Szkoły Podstawowej nr 51 i Gimnazjum nr 15 w ramach budżetu obywatelskiego,- rozbudowa osiedla TBS w rejonie ulic Pod Kasztanami – Kwiatowa,- budowa basenu 25 m,- zwiększenie wydatków na kulturę i pomoc społeczną,- realizacja programu wyborczego kandydata na prezydenta dr. Marcina Krupy.