Otwarcie sesji Rady Miasta

ndz. 04-12-2016 18:08

Otwarcie sesji uroczystej

Otwieram sesję uroczystą Rady Miasta Katowice