O mnie

Urodziłem w 1950 roku w Giszowcu. Od roku 1957 uczęszczałem do szkoły podstawowej. Była to stara Szkoła nr 54 im. Marii Konopnickiej. W latach 1964 - 1969 kontynuowałem naukę w Technikum Mechanicznym w Bytomiu. Po maturze wybrałem Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej, który ukończyłem w 1974 roku z tytułem inżyniera elektryka. W latach 1974 - 2001 pracowałem, jako osoba dozoru ruchu elektrycznego w Kopalni Węgla Kamiennego "Staszic" w Katowicach. Od roku 2001 jestem na emeryturze.

W 1976 roku ożeniłem się z Aliną - dochowaliśmy się trzech wspaniałych synów i czworo jeszcze wspanialszych wnucząt. 

Jestem radnym Rady Miasta Katowice od roku 1994. W kadencji 1994 - 1998 byłem wiceprzewodniczącym Komisji Skarbu, w latach 1998 - 2002 przewodniczyłem Komisji Rewizyjnej, a od roku 2002,przez dwie kolejne kadencje byłem przewodniczącym Rady Miasta Katowice. W kadencji 2010 - 2014 przez pierwsze dwa lata byłem wiceprzewodniczącym Rady , a od 2013 ponownie powierzono mi obowiązki przewodniczącego Rady.

Aktualnie, w kadencji 2014 - 2018, jestem wiceprzewodniczącym Rady Miasta, przewodniczącym Komisji Budżetu, wiceprzewodniczącym Komisji Organizacyjnej, członkiem Komisji Polityki Społecznej, delegatem miasta Katowice do Walnego Zgromadzenia Górnośląskiego Związku Metropolitalnego oraz członkiem Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Mandat radnego uzyskiwałem startując każdorazowo z niepartyjnej, społecznej listy komitetu wyborczego wyborców. Reprezentuję okręg wyborczy nr 2 obejmujący Dąbrówkę Małą, Burowiec, Szopienice, Janów, Nikiszowiec, Giszowiec.

Moim hobby jest Giszowiec - jego historia i dzień dzisiejszy. Interesuje mnie także historia Śląska, kartografia regionalna i biblistyka. Lubię góry i wycieczki rowerowe. Czasami chodzę z kijami po lesie.
To tyle o mnie.

                                                                                                                                                                           Jerzy Forajter