Rozwój terytorialny Katowic

Jako datę powstania miasta uznaje się dzień 11 września 1865 r., w którym król pruski przyznał Katowicom ordynację miejską. Miasto zajmowało wtedy wyłącznie teren odpowiadający dzisiejszemu śródmieściu - zaledwie 4,65 km2, który powiększono nieznacznie ( do 8,87 km2) w roku 1914.

W 1924 roku decyzją Sejmu Śląskiego włączono w obręb miasta następujące wsie sąsiednie: Bogucice z Zawodziem, Załęże, Brynów, Ligotę oraz Dąb, powiększając jego obszar prawie pięciokrotnie, bo aż do 40,23 km2. W okresie międzywojennym dokonano jeszcze przyłączenia 1,79 km2 terenu należącego do Piotrowic i Panewnik. Kolejna ekspansja terytorialna Katowic miała miejsce w 1951 roku, kiedy to przyłączono Ochojec, Panewniki, Piotrowice, Muchowiec oraz Wełnowiec.Obszar miasta zwiększył się do 66,62 km2 . Mieszkańcy Giszowca stali się katowiczaninami w roku 1960, kiedy to naszą dzielnicę wraz z Szopienicami, Janowem, Nikiszowcem i Dąbrówką Małą wchłonęła stolica województwa, co powiększyło jej obszar o 33,64 km2. W 1968 roku Katowice zrzekły się na rzecz Chorzowa części terenów Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w zamian za całość terenów osiedla Tysiąclecia. Ostatnie zmiany terytorialne miały miejsce w 1975 r. i polegały na przyłączeniu do Katowic Kostuchny, Murcek, Podlesia i Zarzecza. Powierzchnia miasta osiągnęła wówczas 164,57 km2 . W ciągu swojej 145 - letniej historii obszar Katowic wzrósł ponad 35 - krotnie

qdqdqwd