Mapa Śląska Sebastiana Münstera z 1544 r.

pon. 20-02-2012 21:00


Mapa Śląska Sebastiana Münstera z 1544 r.


(Dzięki uprzejmości Pana Andrzeja Złotego)


 Oryginalny tytuł tej mapy w tłumaczeniu na język polski brzmi „Śląsk według wszystkich usytuowań w rzekach, miastach, górach, i przylegających krajach”. Tak prezentuje Śląsk w najstarszym, drzeworytowym obrazie kartograficznym „Kosmografia” Sebastiana Münstera, wydana w Bazylei w 1544 roku. Mapa wykonana w skali ok. 1:1000000 przedstawia Śląsk w orientacji wschodniej.  Śląsk otoczony jest wysokimi partiami gór, rysowanymi malarską perspektywą kopczyków, od strony Brandenburgii, Polski, Moraw, Czech i Łużyc. Jest to obraz błędny, uzasadniony jedynie w wypadku sąsiedztwa Moraw i Czech. Najistotniejsza wartością, jaką wniosła mapa Sebastiana Münstera jako pierwsza do europejskiej kartografii XVI wieku, jest regionalne ujęcie Śląska jako odrębnej krainy geograficznej w ówczesnej Europie. (cyt. za  prof. Andrzejem Koniasem)


W załączeniu ręczny przerys mapy z naniesionymi współczesnymi nazwami miast.