Mapa Pszczyńskiego Wolnego Państwa Stanowego Andreasa Hindenberga z 1636 r.

ndz. 01-04-2012 14:30

Mapa Pszczyńskiego Wolnego Państwa Stanowego Andreasa Hindenberga z 1636 r.


(Dzięki uprzejmości Pana Andrzeja Złotego)


Ta unikalna w skali europejskiej, rękopiśmienna map Państwa Pszczyńskiego została wykreślona w 1636 roku na zlecenie ówczesnego pana na Pszczynie hrabiego Seyfrieda II Promnitza przez inżyniera wojskowego Andreasa Hindenberga. Mapa została zorientowana na zachód. Powoduje to kłopoty w pierwszym kontakcie z jej treścią dla współczesnych, przyzwyczajonych do standardowej orientacji północnej na mapach.
Mapa obejmuje teren Wolnego Stanowego Państwa Pszczyńskiego oraz otaczających je pogranicznych obszarów Górnego Śląska i Małopolski. To co rzuca się w oczy to ogromna ilość wyrysowanych stawów, których wykreślonych zostało 220. Zaznaczone zostały również uprawy przemysłowe, takie jak chmielniki. Na mapie wykreślona została oczywiście sieć drożna, w tym ważniejsze szlaki handlowe, m.in. stary szlak wiodący z Krakowa do Bramy Morawskiej oraz tzw. „furmaniec” biegnący z Mikołowa przez Podlesie, Krasowy do Dziećkowic i Białego Brzegu, z ważniejszymi obiektami inżynierskimi (mosty) oraz punkty poboru cła drogowego. (cyt. za dr. Piotrem Greinerem)
Ze względu na bardzo zły stan techniczny mapy wykonany został przez dr. hab. Andrzeja Koniasa, w oparciu o prace prof. Józefa Szaflarskiego z lat 60 - tych XX wieku, schematyczny przerys mapy Hindenberga przedstawiony poniżej. Terenu późniejszego Giszowca należałoby  szukać w segmencie 9 mapy, gdzieś pomiędzy Mysłowicami a Mikołowem.

Przerys mapy Hindenberga