"Mapa narodów" z II połowy XIX wieku

ndz. 01-04-2012 20:45

"Mapa narodów" z II połowy XIX wieku


(Mapa w zasobach Archiwum Państwowego w Katowicach)


Mapa pochodzi z II połowy 19 wieku i przedstawia zasięg terenowy poszczególnych języków europejskich - tutaj głównie polskiego i niemieckiego. Opracowana została przez kartografów niemieckich. Widać wyraźnie dominującą pozycję języka polskiego na obszarze na wschód od Odry i przewagę niemieckiego na Dolnym Śląsku. Na Górnym Śląsku kolor fioletowy odpowiadający językowi  niemieckiemu występuje wyłącznie w ośrodkach miejskich - wieś jest zdecydowanie polskojęzyczna.
Ciekawostką są fioletowe miasta w Galicji –przewaga języka niemieckiego w Krakowie, Wadowicach czy w Wieliczce trochę szokuje, ale tłumaczy się prawdopodobnie znacznym odsetkiem ludności żydowskiej w tych ośrodkach.