Fragment mapy z ok. 1936 roku

ndz. 01-04-2012 21:30

Fragment mapy z ok. 1936 rokuNiemiecka mapa wykonana wg materiałów Wojskowego Instytutu Geograficznego w Warszawie – ciekawe jak je zdobyli. Powiat  katowicki już od 1922 r. jest w Polsce, a mapa wygląda jakby nic się nie zmieniło, tyle że znikła granica na Przemszy i mapa sięga dalej niż poprzednie.
Ukośne kreskowanie na mapie oznacza teren pod którym prowadzono wydobycie na zawał.
Giszowiec bogatszy jest o nowe budynki (neubau) przy dzisiejszej Kosmicznej i Konzum. Nie ma jeszcze will amerykańskich, jest natomiast cegielnia. Przy szosie mysłowickiej widać zbiorniki węgla do których po nasypie prowadzi kolej wąskotorowa. Zbiorniki te służyły do sprzedaży detalicznej węgla, a nasyp (berg) do zjeżdżania na sankach, nartach (jak kto je miał) lub „papendeklu”. Za „bergiem” była łąka, gdzie pasły się kozy.
Kolejka wąskotorowa łączy zakłady koncernu Giesche i służy do transportu materiałów a także przewozi mieszkańców na trasie Giszowiec – Wilhelmina. W Giszowcu dociera do cegielni i dalej do szybu Wschodniego, dokąd przewożono piasek do zamułki aż z Dąbrówki, a także do lokalnej kotłowni przy Gościnnej i na teren taboru konnego przy Górniczego Stanu.
Staw Małgorzata jest kąpieliskiem i uznanym ośrodkiem sportów wodnych.
Od stacji kolejowej Agatheweiche prowadzi nasyp przecinający Mysłowicką i kończący się w polu w okolicy Bolinki Płd. I. Miała nim iść linia kolejowa do bocznicy szybu Południowego, którego budowę rozpoczął koncern Giesche w 1918 r. ale którą przerwano ze względu na trudne warunki geologiczne napotkane przy drążeniu szybu. Po szybie Południowym pozostało do pewnego czasu kilka budynków przy dzisiejszej ulicy Adama oraz nasyp popularnie zwany „czerwoną baną” wraz z wiaduktem nad Mysłowicką.
 

Giszowiec w 1936 r.