Fragment mapy z 1916 roku

ndz. 01-04-2012 21:15

Fragment mapy z 1916 r.


(Dzięki uprzejmości Pana Andrzeja Złotego)


No i wreszcie mamy Giszowiec. Wybudowany na terenie rewirów leśnych o numerach 28, 27 i częściowo 26 rozciągał się na obszarze 1000 na 800 metrów.  W kierunku wschodnim osiedle kończyło się w okolicy dzisiejszej ulicy Pod Kasztanami.  Najwyżej położony był jego kraniec południowo – zachodni gdzie też postawiono wieżę wodną. Posiadał połączenie z Nikiszowcem poprzez nowowybudowaną drogę na nasypie w poprzek doliny Boliny. U zbiegu szos katowickiej i mysłowickiej wybudowano zollamt czyli urząd celny gdzie pobierano myto za przejazd przez teren obszaru dworskiego Gieschewald.
W pobliżu osiedla stoi już szyb Carmer i  rozpoczęła się w 1908 roku budowa osiedla Nickischacht (Nikiszowiec.)
Widać ślady po trasach rosbanek. Od osiedla wiedzie w poprzek doliny Boliny droga którą górnicy dochodzą do pracy (stara droga).
Wskutek koncentracji mysłowickich kopalń znika kopalnia Eisenbahn a pojawia sie kopalnia Agata.
Osiedle Gieschewald jest prawie skończone i z dumą prezentowane na międzynarodowych konferencjach architektów i wystawach. Historię jego budowy opisał w 1910 r. inż. Reufurth w książce”Giszowiec górnośląska wieś górnicza”- której kolejne wydanie ukazało się w 1984 r.  nakładem KWK Staszic i w 2006 r., w 100 – lecie powstania osiedla, nakładem Miejskiego Domu Kultury „Szopienice – Giszowiec”.

Mapa z ok. 1916 r.