Fragment mapy z 1907 roku

ndz. 01-04-2012 21:00

Fragment mapy z 1907 r.


(Dzięki uprzejmości Pana Andrzeja Złotego)Mapa opracowana już w siatce triangulacyjnej ukazuje stan z roku 1906 w obszarze od Siemianowic do Wesołej i od granicy rosyjskiej do Brynowa.
W prezentowanym fragmencie dotyczącym Giszowca widać ręczne podkreślenie rowu Bolinki Płd I i Bolinki Zach. Na Bolince Zach. wrysowano staw Małgorzata który powstać miał wskutek przecięcia doliny Bolinki Zach. nasypem pod przyszłą drogę łączącą Giszowiec z Nikiszowcem (Szopienicka) . Ulica ta podobnie jak staw nosić miała imię Małgorzaty-ciekawe kim była ta Małgorzata. Nawiasem mówiąc nie wiemy także kim była Wanda której imieniem nazwano w 1922 roku wzgórze o prasłowiańskiej nazwie Osieko w Murckach. Natomiast nazwy stawów Barbara i Janina to prawdopodobnie imiona pań zatrudnionych w tamtym czasie w dziale mierniczo-geologicznym kopalni Staszic.
Na mapie widać już podstawowy układ drogowy oraz przebieg linii kolejowych. W Janowie w widłach torów powstanie niedługo Nikiszowiec. Pozostałościami po rosbankach są nasypy i drogi łączące stację rozrządową w okolicy dzisiejszej kopalni z terenami byłych kopalń Jakub i Zuzanna oraz ślad po rosbance z stacji Agatheweiche prowadzący w okolice b. kopalni Eisenbahn w okolicach dzisiejszego szybu Wschodniego.
Na Bolince Zach. nie ma jeszcze stawów Janina i Barbara czyli popularnych Behlajnów.
W latach siedemdziesiątych XIX wieku rozpoczęto budowę bocznic kolejowych przy szybach wydobywczych kop. Giesche - i tak szyb Richtofen połączono z Górnośląską Koleją Żelazną, a szyby Kaiser Wilhelm i Carmer ( w 1904 r.) z Prawobrzeżną Odrzańską Koleją Żelazną.
Jako „byłe” a więc przypuszczalnie nieczynne ukazane są huty Amalia. Aleksander, Rozalia, a także kopalnie Jakub, Pepita. Nieczynna jest też od 1884 roku Susanna mimo, że nie wynika to z opisu mapy.
Generalnie mapa ta przedstawia stan okolicy Giszowca tuż przed jego budową.