Fragment mapy Śląska Paula Raschdorffa z 1901 roku

ndz. 01-04-2012 20:45

Fragment mapy Śląska Paula Raschdorffa z 1901 roku


(Dzięki uprzejmości Pana Andrzeja Złotego)Mapa P. Raschdorffa obejmuje obszar od Raciborza na zachodzie po Oświęcim na wschodzie i od Tarnowskich Gór na północy po Cieszyn na południu.
Mapa rozdziela granicami politycznymi Górny Śląsk na część pruską i austriacką. Podkreśla również granice Śląska pruskiego z Rosją (Królestwo Polskie) i Austrią (Galicja), zbiegające się w tym obszarze w tak zwany „trójkąt trzech cesarzy” oraz oznacza wewnętrzne granice administracyjne. Poniżej fragment katowicki mapy.
  - „Drei Reich Kaiser Ecke” był w ówczesnym okresie atrakcją turystyczną na skalę europejską, uwidocznioną w wielu opisach i pocztówkach. W miejscu złączenia Białej i Czarnej Przemszy schodziły się granice cesarstw: niemieckiego, rosyjskiego i austriackiego. Błędem jest oczywiście mówienie o granicach trzech zaborów, gdyż Śląsk w momencie rozbiorów Polski dawno już był poza jej granicami i rozbiorom nie podlegał.
- Kolonia Gieschewald dorysowana została oczywiście później jako że mapa przedstawia stan z 1901 r. Widać wyraźnie jej położenie w widłach Bolinki Zachodniej i Południowej I. Pokazano także przebieg Bolinki Południowej II wypływającej aż spod Wesołej przy leśniczówce Ruhberg.
- Przy szosie murckowskiej Wasserthurm (wieża wodna).
- Od przystanku kolejowego Jacob Susanna prowadzi droga do Susanne Grube a do Jakuba droga polna, która przedłużona jest w okolice leśniczówki Rytwin na granicy z Wesołą.
- Czerwona pogrubiona linia podkreśla granice państwowe i powiatowe, niebieska biegnie wzdłuż granicy Kongresówki
- W naszej okolicy zaznaczono zakłady przemysłowe jak : Pepita Grube, Susanna Grube, Franziska Schacht, Eisenbahn Grube, Agnes Amanda Grube, Agathe Gr. i inne. Carmer Schacht był wtedy w trakcie drążenia – oddany został w 1904 r.
- Od szosy mysłowickiej w poprzek Bolinki prowadzi polna droga w okolice szybu Carmer. Jest to prawdopodobnie ”stara droga”.