Fragment mapy Śląska Jana W. Wielanda z 1736 r.

ndz. 01-04-2012 18:15

Fragment mapy Śląska Jana W. Wielanda z 1736 r.


Około 250 lat temu, w efekcie pierwszego zdjęcia topograficznego Śląska (1722-1733) Jana Wolfganga Wielanda i jego rewizji wykonanej przez Mateusza Schubartha (1736-1740) oraz opracowania kartograficznego ich oryginalnych prac w oficynie Spadkobierców Homanna, wydano drukiem pierwszy w historii atlas Śląska, zwany dzisiaj potocznie „atlasem Homanna”.  Na załączonym fragmencie mapy znajdujemy szereg znajomych nazw miejscowości zniekształconych nierzadko pisownią niemiecką. Tak więc mamy tutaj oczywiście Katowitz (Katowice) ale także Zalenze (Załęże), Bogutitz (Bogucice), Rozdzien, Schopienitz (Szopienice), Jonow (Janów), Petrowitz (Piotrowice) i wiele innych.Mysłowice łączy z Ochojcem droga leśna której przebieg pokrywa się prawdopodobnie z przebiegiem szosy mysłowickiej i asfaltowej trasy rowerowej przez Janinę do Ochojca. Teren Giszowca leży przy tej drodze w widłąch Bolinek: Zachodniej (wypływa z terenu dzisiejszej Janiny - Barbary) i Południowej I (wypływa z rejonu dzisiejszego stawu Górnik). Na mapie zaznaczono szereg hut, młynów, kużni itp.