Fragment mapy Śląska Christiana von Wrede z 1749 r.

ndz. 01-04-2012 19:00

Fragment mapy Śląska Christiana von Wrede z 1749 r.


Wykonana przez wojskowych kartografów pruskich pod przewodnictwem Christiana von Wrede, na polecenie króla Fryderyka II w latach 1748 – 1749, w skali 1:34 000, w orientacji północnej. Śląsk był wtedy świeżym nabytkiem Prus w wyniku wojen śląskich prowadzonych przez Prusy z Austrią. Mapy były utajnione do roku 1901. Prezentowany arkusz przedstawia okolice Katowic w obszarze od Mysłowic do Ligoty i Kostuchny, na południe do Wesołej. Rzeźba terenu przedstawiona jest metodą szrafową w której wierzchołki wzniesień pozostawiano jako białą plamę. Widać to na przykładzie wzgórza Wandy które wtedy nosiło nazwę „Osieko” (jako osieczone-pozbawione drzew) i innych wzniesień w okolicy – wzgórza Agnes Amandy (akt. cmentarz komunalny) czy też wzniesienia pomiędzy doliną Bolinki a Wesołą.
Jest ukazane dorzecze Boliny z Janowem, Rawa i szereg miejscowości-dzielnic dzisiejszych Katowic –Brynów, Ligota, Ochojec, Kostuchna , Szopienice.
Do map Wrede dołączył tabele zawierające dane dot. poszczególnych miejscowości takie jak: własciciel, ilość mieszczan i bogatych chłopów (siodłaków), ilość zagrodników i chałupników oraz ilość koni. I tak Mysłowice, największa miejscowość w okolicy posiadały 26 mieszczan, 38 zagrodników i 16 koni, Bogucice 30 zagrodników i 6 koni, Janów 6 zagrodników i 2 konie, a Katowice zaledwie 8 zagrodników  i 0 koni. Widać więc, że późniejsza stolica województwa była w połowie 18 wieku zapyziałą dziurą, a ton w okolicy nadawały Mysłowice i Bogucice.
Na mapie ukazano sieć drogową – głównie trakty wschód-zachód: Katowice- Szopienice-Mysłowice z odnogą do Janowa, Janów –Brynów, Mysłowice-Ochojec,i inne.
Teren Giszowca prawdopodobnie leży na tej mapie przy drodze Mysłowice-Ochojec (oznaczona kolorem brązowym), na przecięciu z Bolinką - prawdopodobnie jest to Zachodnia, wypływająca z okolic dzisiejszej Janiny - Barbary.
Czerwono-żółta linia u góry mapy to granica pomiędzy wolnymi państwami stanowymi pszczyńskim i bytomskim.

Mapa z 1749 r.