Fragment mapy powiatu bytomskiego z 1831 r.

ndz. 01-04-2012 20:15

Fragment mapy powiatu bytomskiego z 1831 r.


(Mapa w zasobach Archiwum Państwowego w Katowicach)


Mapa powiatu bytomskiego została opracowana w połowie lat dwudziestych XIX wieku przez kartografa J.B.R. Wiesnera. Została wydana w 1831 roku.
Mapa bardzo czytelnie pokazuje sieć dróg, w tym połączenie Mysłowic z Mikołowem w powiecie pszczyńskim. Jeśli uwzględnić fakt iż wylotowa ulica dzisiejszych Mysłowic nazywa się Mikołowska to można wskazać z dużym prawdopodobieństwem teren Giszowca na lewo od dorzecza Bolinek. (są to prawdopodobnie dzisiejsze Bolinki Południowe I i II – brak Bolinki Południowej)
Na mapie uwidoczniono szereg hut i kopalń w tym Bergthal, Amalia, Amanda, Morgenroth, Emanuelsegen i inne. Uderza duża ilość młynów wodnych - na Rawie, na Bolinie w Janowie.


 


 

Ffragment powiatu Bytom w 1831 r.