Fragment mapy górniczej z 1859 roku

ndz. 01-04-2012 20:30

Fragment mapy górniczej z 1859 r.


Jest to wycinek mapy górniczej z 1859 r. przedstawiającej pola górnicze w rejonie Katowic, Janowa i Mysłowic, dotyczący terenu późniejszego Giszowca. Pokazano widły Bolinek: Zachodniej i Południowej I i przebieg szosy murckowskiej, a także pozostałe trakty w okolicy. Szosy mysłowickiej w dzisiejszym przebiegu jeszcze nie ma, ale jest droga biegnąca zakosami wzdłuż Bolinki na wschód.
Zaznaczono pola górnicze kopalń: Jakub, Pepita, Bergthal i in.
Dominującym akcentem jest na mapie wykreślony na niebiesko przebieg linii kolejowych. Zasadniczą oś sieci kolejowej stanowi w tym rejonie Prawobrzeżna Odrzańska Kolej Żelazna - tutaj na odcinku od Murcek do Szopienic, która docelowo poprzez Czechowice-Dziedzice zapewniała połączenie z Austrią. Na jej trasie widać dwie stacje do których doprowadzone są trasy kolejek konnych tzw. rossbanek. Trasy te prowadzą do kopalń Zuzanna i Jakub z odnogą do Pepity i Eisenbahn. Budowa rosbanek była podyktowana względami ekonomicznymi i technicznymi. Transport urobku z kopalń furmankami był drogi, a ze względu na fatalny stan dróg w niektórych okresach roku wręcz niemożliwy. Kolejki konne prowadzono na specjalnie budowanych nasypach niwelujących nierówności terenu, a często nawet na estakadach.
Wprawdzie wydobycie roczne ówczesnych kopalń  nie szokuje (w 1873 Susanna 26,5 tys. ton, Pepita 19,7 tys. ton, Jakub 28 tys. ton), ale wywieżć to furmankami byłoby nie lada sztuką.
Rosbanki spotykamy także przy szybach Hulda, Richchtofen , Kaiser Wilhelm. Najdłuższą wydaje się być kolejka konna łącząca ww. szyby z hutą Justina w Brzęczkowicach poprzez huty Amalia, Aleksander i Rosalia.