Sesja Rady Miasta w dniu 26 października 2011 r.

Po wielkiej batalii prasowej w obronie kortów przy ul. Astrów. w której pierwsze skrzypce grał p. radny PO Andrzej Zydorowicz, na sesji radni PO zagłosowali przeciwko uchwale która miała na celu, poprzez szybsze uchwalenie planu miejscowego, uratowanie tych kortów.

Pogratulować konsekwencji w działaniu... Na sesji złożyłem interpelację w sprawie przyspieszenia uchwalenia planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Pszczyńskiej i Górniczego Stanu oraz dla ośrodka Barbara - Janina.