Ruch samochodowy w rejonie Placu Pod Lipami

Na dzisiejszej sesji Rady Miasta złożyłem interpelację zawierającą wniosek o analizę układu i organizacji ruchu drogowego w rejonie Placu Pod Lipami. Otwarcie sklepu sieci „Biedronka” w bezpośrednim sąsiedztwie Placu Pod Lipami powoduje, moim zdaniem, konieczność zweryfikowania dotychczasowych rozwiązań w zakresie dróg i organizacji ruchu drogowego w tym rejonie osiedla.

Obowiązujący na Placu Pod Lipami zakaz ruchu od dawna jest przepisem martwym i notorycznie przez kierowców łamanym – nie zawsze w sposób świadomy, gdyż wjeżdżając pod „Biedronkę” od strony ulicy Wojciecha i kierując się na Plac Pod Lipami nie spotyka się znaku zakazu ruchu. Uważam, że można by rozważyć możliwość wprowadzenia na Plac uspokojonego ruchu samochodowego, umożliwiającego dojazd do znajdujących się tam sklepów i punktów usługowych, a równocześnie gwarantującego bezpieczeństwo pieszych. Ruch ten może odbywać się w sposób jednokierunkowy od strony ulicy Gościnnej. Innym rozwiązaniem mogłaby być odbudowa ulicy Batalionów Chłopskich na odcinku od ulicy Radosnej do Placu Pod Lipami, co skanalizowałoby ruch samochodowy wyłącznie do rejonu zachodniej pierzei Placu, gdzie znajdują się pawilony sklepowe.