Rozbudowa sieci c.o. w rejonie ulicy Kosmicznej, Sputników w Giszowcu

Data wpisu: 
pon. 01-05-2017 17:09

W piątek 28 kwietnia b.r. w Wydziale Budynków i Dróg Urzędu Miasta Katowice odbyło się spotkanie poświecone sieci centralnego ogrzewania w  rejonie ulicy Kosmicznej w Giszowcu w którym brałem udział. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Wydziału Budynków i Dróg, Wydziału Kształtowania Środowiska, KZGM oraz Zakladu Energetyki Cieplnej. W wyniku dyskusji podjęto następujące ustalenia:

 - dla budynków Kosmiczna 26 - 49, posiadających aktualnie zasilanie c.o. poprzez piwnice,  ZEC zaprojektuje i wykona kolektor zasilający c.o. w chodniku co umożliwi niezależne podłączenie każdej z wydzielonych geodezyjnie nieruchomoścu do sieci c.o.,

 - projektując siec dla w.w. budynków ZEC uwzględni w obliczeniach podłączenie do sieci c.o. budynków ulicy Kosmicznej od nr 1 do 49 (czyli całej zachodniej strony), ulicy Sputników a także Pod Kasztanami 31 - 39,

 - KZGM w terminie 2 - 3 tygodni wystąpi do właścicieli nieruchomości w tym rejonie z pismem informującym o możliwości podpięcia się do projektowanej sieci c.o.,

 - na przełomie maja i czerwca wraz z KZGM zorganizuję spotkanie zainteresowanych mieszkańców w.w. ulic z przedstawicielami ZEC, na którym omówione zostaną szczegóły przyłączenia a także szacunkowe koszty związane z przyłączeniem i eksploatacją sieci c.o.

 - po spotkaniu bedzie można składać deklaracje dotyczace przyłączenia się do sieci c.o.

 W razie pytań proszę dzwonić do mnie - tel. 663 130 036.