Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulicy Karliczka i Mysłowickiej

Data wpisu: 
pon. 05-03-2012 11:30

W najbliższym czasie rozpocznie się przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic Karliczka - Mysłowicka. Prace prowadzone będą w ramach realizacji II etapu porządkowania gospodarki ściekowej w mieście Katowice realizowanego w dużej mierze zw środków unijnych. Wody opadowe (t.zw. deszczówka) odprowadzone zostaną do potoku Bolina, natomiast ścieki sanitarne projektowanym kolektorem przerzucone będą do oczyszczalni Radocha w Sosnowcu.
Poniższe pliki zawierają szczególowe mapy dla realizacji tych inwestycji w rejonie Karliczka - Mysłowicka.