Propozycje do budżetu miasta na 2014 rok

Data wpisu: 
ndz. 22-09-2013 20:39

W piśmie skierowanym do Prezydenta Miasta zaproponowałem umieszczenie w projekcie budżetu na rok 2014 następujących przedsięwzięć w dzielnicy Giszowiec :  1. remont nawierzchni jezdni i chodników na Placu Pod Lipami,

  2. remont dachów i elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej w budynkach przy ulicy Kosmicznej 30 – 38 i 39 – 43,

  3. kontynuacja remontu oświetlenia zewnętrznego ulicy Wojciecha,

  4. remont pomieszczenia zabytkowego magla przy ulicy Gościnnej,

  5. opracowanie przez Muzeum Historii Katowic monografii Giszowca,

  6. budowa hali przy Gimnazjum nr 16 (kontynuacja)

  7. budowa placów zabaw w Parku Giszowieckim i na os. Miła (kontynuacja).