Problem z miejscami w żłobku

Mamy świadomość, że są problemy w Katowicach z uzyskaniem miejsca w żłobku. Próbujemy temu zaradzić chociaż w części podejmując następujące działania :  1. w okresie od 2007 do 2011 roku ilość miejsc w Żłobku Miejskim wzrosła z 385 do 549,

  2. w roku 2012 ilość miejsc wzrośnie do 619,

  3. od kwietnia tego roku planujemy wprowadzenie systemu elektronicznego zapisu do żłobka co pozwoli uzyskać wiarygodny obraz zapotrzebowania na opiekę żłobkową w Katowicach, likwidując równocześnie różnego rodzaju nieprawidłowości jak np. składanie wniosków w kilku oddziałach Żłobka Miejskiego jednocześnie,

  4. rozważamy utworzenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych co pozwoliłoby na przesunięcie trzy - i czterolatków z żłobków do przedszkoli i uwolnienie tym samym miejsc w żłobkach dla kolejnych roczników. Liczyliśmy bardzo na wdrożenie reformy oświatowej i przesunięcie wieku rozpoczęcia nauki z 7 na 6 lat, co skutkowałoby rozładowaniem przedszkoli, ale wydaje się że ta inicjatywa pani minister Hall na razie nie ma szans na realizację, 

  5. mając pełne rozeznanie co do rzeczywistego zapotrzebowania na opiekę żłobkową w mieście możemy rozważyć pomoc w formie dotacji dla żłobków i klubów dziecięcych w oparciu o art 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat co niewątpliwie przyczyniłoby się do większego zainteresowania ofertą niepubliczną wśród rodziców.

Aktualnie opłaty w żłobkach niepublicznych w wysokości ok. 1000 - 1200 zł skutecznie odstraszają rodziców od korzystania z tej formy opieki żłobkowej. Mam nadzieję, że powyższe przedsięwzięcia poprawią sytuację w zakresie opieki żłobkowej w Katowicach.