POWOŁANIE DO POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Data wpisu: 
śr. 04-05-2016 18:32

Zarządzeniem Prezydenta w oparciu o stosowną uchwałę Rady Miasta zostałem powołany do Powiatowej Rady Działalnoiści Pożytku Publicznego

Katowice, 28 kwietnia 2016 r.

 

 

 

 

 

 

Szanowny Pan

Jerzy Forajter

Radny Rady Miasta Katowice

 

 

 

Na podstawie art. 41e ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w wykonaniu Uchwały Nr XXXV/793/13 Rady Miasta Katowice z dnia 27.03.2013r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach, Uchwały Nr XXIII/456/16 Rady Miasta Katowice z dnia 6 kwietnia 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie desygnowania na kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach oraz Zarządzenia nr 786/2016 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie odwołania i powołania członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach III kadencji, z dniem 27 kwietnia br. powołuję Pana do składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach III kadencji.

Kadencja Rady upływa 30 września 2017r.


 

Jednocześnie zapraszam na posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach, które odbędzie się 9 maja br., o godz. 15.00, w Urzędzie Miasta Katowice, Rynek 1, sala 701.

Porządek posiedzenia Rady Pożytku wraz z dokumentami zostanie przesłany drogą elektroniczną.


 


 

Z poważaniem