Polityczna hucpa na sesji Rady Miasta

Dzisiaj na sesji Rady Miasta 11 radnych klubu Platformy Obywatelskiej jawnie zlekceważyło interes Miasta nie biorąc udziału w głosowaniu nad uchwałą w sprawie przyjęcia rezolucji dotyczącej podjęcia działań zmierzających do budowy Centrum Nauki w Katowicach.

Niestety nad interes Miasta Katowice wyniesiono interes partyjny PO i interes Miasta Chorzowa. To prawdziwa polityczna hucpa katowickich radnych Platformy.