Plan zagospodarowania dla ośrodka "Janina"

Na sesji w dniu 30 listopada br. Rada Miasta uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar ośrodka rekreacyjnego w rejonie stawu "Janina" i ulicy Pszczyńskiej w Giszowcu.

Byłem inicjatorem tego przedsięwzięcia mając na uwadze dalszy rozwój tego, tłumnie odwiedzanego przez mieszkańców Giszowca i rowerzystów, ośrodka. Plan sankcjonuje istniejące zagospodarowanie terenu w postaci Rybaczówki i domków drewnianych, co daje możliwość modernizacji ośrodka w granicach istniejącej zabudowy.