Nowy projekt organizacji ruchu na Placu Pod Lipami.

Data wpisu: 
śr. 04-07-2012 21:15

W organizacji ruchu na giszowieckim rynku wprowadzone będą w najbliższym czasie zmiany wśród których najważniejsze to :

 - usunięcie znaku zakazu ruchu,

 - wprowadzenie ruchu dwustronnego na jezdni północnej (wzdłuż ogrodzenia przedszkola),

 - wprowadzenie ruchu jednostronnego na pozostałych pierzejach placu,

 - ograniczenie prędkości do 30 km / godz na całym obszarze placu.

Zmiany te wymuszone zostały wskutek połączenia komunikacyjnego pomiędzy Placem a ulicą Wojciecha, powstałego po otwarciu pawilonu Biedronka. Zmiany mają charakter tymczasowy. Ostateczny kształt organizacji ruchu w tym rejonie osiedla opracowany zostanie wraz z projektem remontu nawierzchni i chodników Placu Pod Lipami.


 

Pobierz plik: 
ZałącznikWielkość
plac_pod_lipami_10.pdf7.65 MB