KONCEPCJA ROZBUDOWY TBS-ów PRZY GÓRNICZEGO STANU

Data wpisu: 
czw. 07-05-2015 20:27

Katowicki TBS planuje rozbudowę osiedla w Giszowcu wykorzystując w tym celu teren wzdłuż ulicy Górniczego Stanu pomiędzy ulicami Kwiatową i Pod Kasztanami. Koncepcja rozbudowy zakłada budowę 4 budynków : 2*6 i 2* 12 mieszkań - razem 36 mieszkań. Mieszkania będą budowane m.in. w oparciu o partycypację (zwrotną) lokatorów - wstępnie zakłada się że będzie to ok. 1/3 kosztów budowy mieszkania. Planowany termin realizacji : 2016 - 2017 r.