Interpelacje na XII sesji Rady Miasta

Na XII sesji Rady złożyłem interpelacje dotyczące:

1) kanalizacji wzdłuż Górniczego Stanu - w której wnioskuję o przyspieszenie przełączenia kanalizacji sanitarnej wzdłuż Górniczego Stanu na nowy kolektor wyłożony już w ramach zadania "Kanalizacja osiedla Adama",


2) wniosku rodziców o utworzenie dodatkowego oddziału przedszkolnego w Przedszkolu nr 59 przy ulicy Wojciecha w Giszowcu - w której przekazałem Panu Prezydentowi prośbę podpisaną przez ponad dwadzieścia osób o utworzenie dodatkowego oddziału w przedszkolu na Wojciecha. Mimo utworzenia po mojej interpelacji dodatkowego oddziału w Przedszkolu nr 91 na Adama nadal brak jest na osiedlu około 50 miejsc przedszkolnych głównie dla trzylatków.