II Sesja Rady Miasta Katowice

Na sesji Rady Miasta Katowice w dniu 13 grudnia b.r. zostałem wybrany wiceprzewodniczącym Rady oraz desygnowany do pracy w komisjach : Organizacyjnej, Budżetu oraz Infrastruktury i Środowiska.

Na sesji tej powołano 8 komisji Rady. Funkcje przewodniczących w 6 (!) komisjach objęli radni Platformy Obywatelskiej, której klub liczy 13 radnych, 1 komisję objął jedyny w Radzie przedstawiciel SLD, a Forum Samorządowe i Piotr Uszok, posiadające w Radzie 10 radnych, otrzymało z woli PO jedną (!) komisję. Prawo i Sprawiedliwość, mające w radzie czterech radnych, nie objęło przewodnictwa żadnej komisji. Taki podział komisji absolutnie nie przystaje do rozkładu mandatów w Radzie i jest przejawem jaskrawego lekceważenia woli wyborców, którzy przecież w wyborach w dniu 21 listopada obdarzyli zaufaniem nie tylko kandydatów z list Platformy Obywatelskiej. Niestety osobiste ambicje i pycha radnych PO przeważyły nad dążeniem do konstruktywnej i merytorycznej współpracy pomiędzy poszczególnymi klubami w Radzie, dla dobra Miasta i jego mieszkańców