Dzierżawa za ogródki na st. Giszowcu zwolniona z podatku VAT

Data wpisu: 
sob. 12-01-2013 12:45

Wskutek mojej interpelacji z dnia 25 września 2012 r. w sprawie umów dzierżawy nieruchomości na st. Giszowcu Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej wystąpił do Ministra Finasów o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów dotyczących VAT, w zakresie zwolnienia od podatku czynności wydzierżawienia gruntu na cele rolnicze. W piśmie z dnia 28 grudnia 2012 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działąjący z upoważnienia Ministra Finansów  stwierdził, że czynności te są zwolnione z podatku VAT.


Wskutek tego opłaty za dzierżawę ogródków na st. Giszowcu będa niższe. KZGM skoryguje naliczone podatki od dzierżawy gruntu wykorzystywanego faktycznie na zieleń przydomową.


W załączniku pełny tekst pisma Dyrektora Izby Skarbowej. 
 

Pobierz plik: