Domki do remontu z wylicytowanym czynszem w kolejce do sprzedaży.

Data wpisu: 
czw. 01-12-2016 19:52

Wydział Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta przygotowuje do wykupu kolejną transzę domków na Starym Giszowcu. Tym razem lista zawierać będzie adresy 9 domków które zostały w drodze umowy przekazane do remontu i najmu w oparciu o stawkę czynszu wylicytowaną w przetargu. Prawdopodobnie potrzebna będzie uchwała Rady Miasta wyrażająca zgodę na sprzedaż tychże domków aktualnym najemcom. Pozwoli to Prezydentowi Miasta określić sposób wyliczenia ceny sprzedaży uwzględniającej poniesione w trakcie remontu nakłady. Jest jeszcze cień szansy, że przedmiotowa uchwała zostanie rozpatrzona na sesji 14 grudnia.