Częściowy remont oświetlenia zewnętrznego ulicy Wojciecha

Data wpisu: 
wt. 13-03-2012 13:30

W bieżącym roku przystąpiono do projektowania modernizacji oświetlenia ulicy Wojciecha. Czas po temu najwyższy gdyż stan betonowych słupów oswietlneniowych jest fatalny. Niestety projekt modernizacji obejmie na razie jedynie 33 słupy zlokalizowane przy głównej drodze (oznaczone kolorem zielonym), według załączonej mapki. Liczę na to że wkolejnych latach wymieniona zostanie reszta lamp w tym rejonie.


Lampy do wymiany na ul. Wojciecha w I etapie modernizacji