Budżet Katowic na 2013 rok uchwalony

Data wpisu: 
sob. 22-12-2012 17:15

Rada Miasta Katowice na sesji w dniu 19 grudnia b.r. uchwaliła budżet miasta na 2013 rok. Uchwała przewiduje, że dochody budżetu wyniosą 1.611.931.215 zł a wydatki 2.091.242.273 zł. Deficyt budżetu w kwocie 479.311.058 zł zostanie pokryty kredytami, pożyczką z WFOŚ i GW oraz nadwyżką z lat ubiegłych. Wydatki na inwestycje pochłoną w 2013 roku prawie 800 mln zł. To najwyższa kwota w historii miasta przeznaczona na wydatki majątkowe.