BĘDZIE DRUGI ODDZIAŁ KLASY PIERWSZEJ W GIMNAZJUM 15

Data wpisu: 
śr. 16-09-2015 13:56

Pan Prezydent Krupa wyraził zgodę na utworzenie drugiego oddziału klasy pierwszej w Gimnazjum nr 15 wychodząc tym naprzeciw oczekiwaniom rodziców uczniów klasy pierwszej i uwzględniając wystąpienia radnych dzielnicy, w tym także moje. Tym samym wcześniejsza deklaracja władz oświatowych miasta o utworzeniu drugiego oddziału przy ilości uczniów powyżej 32 został spełniona. Decyzja Prezydenta niewątpliwie radykalnie poprawi warunki nauki dla uczniów klas pierwszych Gimnazjum nr 15.