Adam Kudła (1932-2012)-wspomnienie

Data wpisu: 
wt. 09-10-2012 21:15

 W dniu 31 sierpnia b. r. zmarł w Mysłowicach Pan Adam Kudła, człowiek który ocalił Giszowiec przed całkowitym wyburzeniem. Poniżej treść wspomnienia ze strony Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach.


"Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy o śmierci Pana Adama Kudły, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach w latach 1961-1983.


Pan Adam Kudła był osobą ogromnie zasłużoną dla ochrony dziedzictwa kulturowego regionu i nie sposób w kilku słowach wymienić jego choćby tylko najważniejsze dokonania. Dzięki niemu ochroną konserwatorską objęto zabudowania Starego Giszowca i huty cynku w Katowicach-Szopienicach. Ponadto jako Wojewódzki Konserwator Zabytków koordynował budowę skansenu w Chorzowie, a po 1975 roku skansenu w Lipowcu.


Ponad 20-letni okres sprawowania przez niego opieki nad zabytkami w województwie zaowocował również ogromną ilością prac konserwatorskich i restauratorskich. Wielokrotnie jednak pozbawiano go możliwości działania i stawiano przed faktami dokonanymi.


Za objęcie ochroną konserwatorską Starego Giszowca został przez ówczesne władze województwa zawieszony w czynnościach na dwa lata. Pomimo tego za swoją pracą doczekał się uznania nie tylko w kraju, ale i za granicą. Jako osoba dobrze władająca językiem angielskim i niemieckim był wielokrotnie delegowany przez Ministra Kultury na zagraniczne konferencje konserwatorskie, gdzie prezentował dorobek Polski w dziedzinie ochrony zabytków. Publikował również w zagranicznych wydawnictwach fachowych z dziedziny konserwatorstwa.


Najlepszym świadectwem jego wiedzy i doświadczenia było wymienianie jego nazwiska w publikacjach typu Who is who in Poland. Opuszczając stanowisko Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach doczekał się tytułu Zasłużonego Reprezentanta Polskiej Kultury oraz licznych podziękowań ze szczebla wojewódzkiego i centralnego. Był ponadto osobą wielce szanowaną i cenioną w środowisku konserwatorskim w całym kraju.


Składamy najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie i wszystkim bliskim Pana Adama Kudły, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach w latach 1961-1983.


Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach"