Katowice to miasto wielu dzielnic i spraw. Jerzy urodził się na katowickim Giszowcu. Studiował na Politechnice Śląskiej, uzyskując tytuł inżyniera elektryka. Do 2001 roku był pracownikiem Kopalni Węgla Kamiennego „Staszic” w Katowicach. W dniu 11 września 2020 roku Rada Miasta nadała mu tytuł "Zasłużony dla miasta Katowice".

Całe miasto to także dzielnice: Wełnowiec, Szopienice czy Koszutka. Tutaj siedzibę ma firma Studio72 tworząca strony internetowe Katowice, podsumowanie - W rankingu opublikowanym przez Globalization and World Cities Research Network sklasyfikowano je w V kategorii miast o znaczeniu globalnym (sufficiency level cities). Jeśli interesują was inwestycje w nieruchomości typu kawalerka, proponuję - Gotowiec inwestycyjny Katowice